HVAD VIL VI?

I Europabevægelsen vil vi Europa – vi vil et stærkt samarbejde mellem europæiske befolkninger og regeringer.

Fælles løsninger på fælles udfordringer

For konsekvenserne af en økonomisk krise, en flygtningestrøm eller en klimakatastrofe stopper ikke ved landegrænser. Vi lever i en verden, hvor enkelte nationer ikke kan løse grænseoverskridende udfordringer alene. Det kan vi kun i et tæt, forpligtende fællesskab med andre stater via EU. Et samarbejde, der skal bygge på respekt for de enkelte landes nationale identiteter og politiske traditioner.

Europæisk samarbejde er altafgørende for vores velstand og velfærd

Danmarks medlemskab af EU er altafgørende for vores velstand og velfærd. Ifølge Erhvervsministeriet giver Danmarks deltagelse i EU’s indre marked vores BNP et løft på fem procent – det svarer til en økonomisk gevinst på 100 milliarder kroner om året.

EU åbner muligheder i hele Europa

Samtidig giver vores medlemskab os mulighed for at studere, rejse og bosætte os på tværs af grænser i Europa på lige fod med alle andre EU-borgere. Det betyder, at vi har et helt særligt værdifællesskab med Europas indbyggere – fra nord til syd. Og et tæt forpligtende samarbejde omkring det værdifællesskab er afgørende for at fastholde fred, økonomisk velstand og udvikling såvel i Europa som uden for Europa.

Læs mere om, hvad vi i Europabevægelsen arbejder for her.

Europabevægelsen vil europæisk samarbejde