Europabevægelsen i Danmark har eksisteret siden 1948. Vi er en del af den internationale Europabevægelse (EMI), der har hovedsæde i Haag og nationale afdelinger i 39 lande.

Landsmødet er Europabevægelsens højeste myndighed. Det afholdes en gang årligt, og her vedtages foreningens politiske og organisatoriske program, og ledelsen vælges for det kommende år.

På landsmødet d. 21. april 2018 blev Stine Bosse endnu engang enstemmigt genvalgt til formand af Europabevægelsens medlemmer. Samtidig blev Jens Boe-Andersen og Jens-Kristian Lütken, medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre, genvalgt som næstformænd.

Derudover består Europabevægelsen af en hovedbestyrelse, som sørger for, at landsmødets beslutninger gennemføres, og som fører tilsyn med Europabevægelsens anliggender; et forretningsudvalg, der er ansvarlig for foreningens daglige ledelse; og et politisk udvalg, et internationalt udvalg samt et organisatorisk udvalg.

Og så selvfølgelig over 2000 medlemmer fordelt på ni regioner. Vil du også være med? Bliv medlem lige her!

Bliv medlem lige her!
Europabevægelsen