Europakollegiet

Europakollegiet i Brügge i Belgien

Åbningsceremoni Natolin
 • Europakollegiet blev i 1949 oprettet i Brügge, Belgien og i 1992 blev afdelingen på slottet Natolin i udkanten af Warszawa oprettet.
 • På Europakollegiet undervises indenfor fagområderne: Jura, Økonomi, Europæiske Studier i Politik og Forvaltning, EU International Politik og Diplomati og ”Økonomisk Integration og Business” undervisning på højt niveau i relation til det europæiske samarbejde. Undervisningen gives af højt profilerede forskere, embedsmænd, politikere og andre aktører fra det ”virkelige liv”. Ved Europakollegiet studerer årligt ca. 300 studenter.
 • Ved Europakollegiet optages kandidater eller studerende med mindst fire års studium med bestået BA. De studerendes alder er ca. 23 – 28 år. Der er gode muligheder for at opnå stipendiestøtte, bl.a. råder Den Danske Komité for Europakollegiet over 5 danske statsstipendier.
 • Ved universitetsstudierne på Europakollegiet i Brügge er der pladser til ca. 6 danske studerende på kandidatniveau. Uddannelsen er inden for det samfundsvidenskabelige område med vægt også på de sproglige aspekter og fører frem til en MA. Uddannelsen er et ideelt udgangspunkt for en senere Europa-orienteret karriere. Undervisningen går fra ca. 1. september til midten af juni, og i studietiden bor de studerende på studenterkollegier med et stærkt tværnationalt fællesskab.
 • Undervisningssprogene er for de fleste fagområder engelsk og fransk og for at sikre, at de studerende fra begyndelsen har et tilstrækkeligt niveau, kræver Europakollegiet normalt en attest for prøver i de to sprog (fra f.eks. Alliance Francaise og The British Council). Endvidere vil et evt. interview i Den Danske Komité foregå på disse sprog.

 

 

Europakollegiets universitetsstudier i Natolin/Warszawa, Polen

Natolin åbning
 • Ved Europakollegiets universitetsstudier i Warszawa er der ca. 1-3 pladser for danske studerende på kandidatniveau. Uddannelsen er inden for det samfundsvidenskabelige område med vægt også på de sproglige aspekter og fører frem til en MA. Uddannelsen er et ideelt udgangspunkt for en senere Europa-orienteret karriere. Undervisningen går fra ca. 1. september til midten af juni, og i studietiden bor de studerende på et studenterkollegium med et stærkt tværnationalt fællesskab.
 • Der er gode legatmuligheder. Der undervises på højt niveau i europæiske problemstillinger, herunder i central- og østeuropæisk perspektiv.
 • Undervisningen retter sig mod kandidater inden for områderne Østeuropa-studier, Historie, Statskundskab, International Politik, Handelshøjskoler, Jura, Økonomi, Sociologi o.lign. Undervisningen gives af højt profilerede forskere, embedsmænd, politikere og andre aktører fra det ”virkelige” liv.
 • Undervisningssprogene er engelsk og fransk, men der er i høj grad mulighed for også at udvikle en sproglig kompetence i østeuropæiske sprog. Der er således en enestående mulighed for at leve i et internationalt, østeuropæisk miljø i et land med mange nye muligheder.

 

Ansøgningsprocedure

Europakollegiet i Ukraine
 • Ved Europakollegiet optages kandidater eller studerende med mindst 4 års studium med bestået BA. Aktiv beherskelse af engelsk og i mindre omfang fransk er en betingelse for at kunne optages. For at sikre at de studerende straks fra undervisningens begyndelse har et tilstrækkeligt sprogligt niveau, kræves der i forbindelse med ansøgning om optagelse normalt en attest for prøver i de to sprog fra f.eks. Alliance Francaise og British Council. Et evt. interview i forbindelse med ansøgningen foregår på disse sprog.
 • Der er gode muligheder for at få tildelt stipendier til et studieophold, bl.a. råder Den Danske Komité over 5 danske statsstipendier.
 • Ansøgning om optagelse på Kollegiet sendes til Den Danske Komité for Europakollegiet såvel som til Europakollegiet. Ansøgningsfristen udløber den 16. januar 2019. Læs mere på Europakollegiets hjemmeside.

 

Europakollegiets program for studieåret 2019/2020 kan fås ved henvendelse til:Den Danske Komité For Europakollegiet
c/o Den Danske Europabevægelse
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon 33 141 141
Mail europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

Du kan også se programmet i pdf her.

 

Læs mere på Europakollegiets hjemmeside www.coleurope.eu