Københavns Omegn

Velkommen til Europabevægelsen i Københavns Omegn. Vi er en del af Europabevægelsen og arbejder tværpolitisk for et demokratisk EU og et stadigt stærkere fællesskab i Europa.

Vi forsøger at skabe større interesse og viden om EU gennem blandt andet arrangementer og events.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere.

Poul Breyen

Formand

breyen@stofanet.dk

Hanne Calberg

Bestyrelsesmedlem

calberg@dadlnet.dk

Jørn Holdt

Bestyrelsesmedlem

jrnholdt@gmail.com

Her kan du læse referatet fra regionens generalforsamling: DDE REKO GF 2019-03-14 GF-referat (end) pdf

Erik J.M. Pedersen

Næstformand, Redaktør & Webmaster

ejm@pedersen.mail.dk

Mette Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Mette@mettejacobsen.dk

Nils Juhl Andreasen

Kasserer

nilsjuhlandreasen@gmail.com

Flemming Holst Larsen

Bestyrelsesmedlem

fhl@post11.tele.dk