Styrket EU-Debat i Danmark


Styrket EU-debat 2019

Igen i 2019 var vi inviteret med til at tage debatten ude i landet. Projektet er søsat af regeringen og skal hjælpe med at styrke EU-debatten i alle dele af Danmark. 

I foråret 2019 indbød Europabevægelsen igen danskerne til borgerdialog og debat rundt omkring i landet. Sammen med Europa-Nævnet, Nyt Europa, DEO, EuropaNu og Fagforbundet mod Unionen tog vi til byer, hvor EU-debatten kan have svært ved at nå ud.

Det er vigtigt at få debatten om EU og Europa ud i hele landet. Vi var i denne omgang derfor rundt i hele landet, hvor vi tog EU-debatkaravanen med til: 

 • Bogense
 • Rudkøbing
 • Svendborg
 • Nyborg
 • Odense
 • Ollerup
 • Humlebæk
 • Uldum
 • Brenderup
 • Odder
 • Hillerød

 

Fokus for debatterne og borgermøderne

Samarbejdet udspringer fra et fælles ønske om at sikre borgerinddragelse og dialog i hele Danmark – ikke blot i de største byer.

I foråret arrangerede vi derfor både traditionelle debatter med deltagelse af kandidater til Europa-Parlamentsvalget i maj og oplysningsarrangementer, hvor vi blandt andet gav mulighed for at møde repræsentanter fra de europæiske institutioner.

Arrangementerne tog udspring i, hvilke EU-tematikker som borgerne i lokalsamfundet fandt mest spændende. Vi endte derfor med debatter, der var særligt relevante for præcis den by, vi befandt os i. Vores rundtur bød derfor på diskussion af alt fra klima til barsel og til landbrugsstøtte.

Vores tur på Fyn og Langeland gav os indblik i, hvad de respektive lokalsamfund går op i op til valget til Europa-Parlamentet. Samtidig gav vi borgerne mulighed for at sætte ansigt på nogle af de kandidater, der i maj stod på deres stemmeseddel.

Projektet er arrangeret med tilskud fra Europa-Nævnet.

 I 2018 fokuserede vi på Jylland. Læs mere om sidste års projekt her nedenfor.

Projektet gav svar på, hvilket EU danskerne ønsker sig. Det er udmundet i bogen “Borgertanker om fremtidens EU” udgivet af Europa-Nævnet, Europabevægelsen, Nyt Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, DEO og EuropaNu. Du kan bestille din gratis kopi ved at sende adresseoplysninger til Europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk – mærk emnefeltet “Bestilling af borgertanker”

Styrket EU-debat 2018

Med projektet Styrket EU-Debat 2018 har Europabevægelsen det seneste halvår budt ind til debat og borgerdialog rundtom i Danmark. Vi skal have EU-debatten ud til hele Danmark, og vi har derfor været rundt i hele 18 byer, store som små.

Vi er en række organisationer der sammen har styrket EU-debatten i Danmark i kraft af disse arrangementer, ud over Europabevægelsen: LOF, Europa-Parlamentet i Danmark, Europæisk Ungdom, Nyt Europa og Tænketanken EUROPA.

Borgertanker Europabevægelsen

Er du nysgerrig efter at kende danskernes drømme og bekymringer om EU?

Bogen Borgertanker samler erfaringerne fra vores ture ud i landet med Styrket EU-debat 2018.

Bestil hos europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk eller læs den her.

Fokus for debatterne

Debatterne var del af et større samarbejde mellem mange organisationer, der udspringer af et politisk ønske om større borgerinddragelse og borgerdialog. Vores formål med dette projekt har derfor været at nå så bredt ud til så mange borgerne i Danmark som muligt. For at komme i mål med dette formål har vi derfor afholdt debatter og borgerhøringer i mange forskellige byer, mange af dem småbyer.

Debatterne havde fokus på nedenstående meget generelle tematikker. Dette var tiltænkt for at give plads og mulighed for, at borgerne i lokalsamfundene fik muligheden for at tage de emner op til debat, der er vigtige for dem.

Vi spurgte:

Hvor er EU på vej hen, og hvordan ønsker Danmark at påvirke udviklingen? Hvordan er Danmarks placering i EU, og hvordan varetager Danmark bedst sine interesser fremadrettet?

I arrangementerne talte vi således nærmere om Danmark i det indre marked, Hvordan sikre vi arbejdskraftens frie bevægelighed? og hvilken retning ønsker danskerene at den økonomiske og monetære union bevæger sig? Grænseoverskridende kriminalitet, sociale ydelser på tværs af grænser, sikkerheds- og forsvarspolitik, Danmarks fire forbehold og den europæiske flygtninge og migrantkrise.


Hvor og hvornår foregik dette?

 1. Borgerdialog i hele Danmark – 2 ture af 2 dage (8 byer)

D. 20/09 – Kolding, Fredericia
D. 21/09 – Holstebro, Viborg
D. 12/11 – Roskilde, Korsør
D. 13/11 – Ribe, Tønder

vi har været på uddannelsesinstitutioner, afholdt eftermiddagsarrangementer, torvearrangement og besøgt en erhversforening. Alt i alt 4 dage fyldt med debat, fokus på unge mennesker, erhverslivet og hvad EU betyder for de lokale borgere.

2. Tour-de Nordjylland – Vi når ud i 9 byer på 3 dage!

Debatformen var klassisk med et panel af politikere, og en moderator der tog imod borgernes spørgsmål undervejs i debatten. Panelerne spændte bredt, og dækkede således store dele af det politiske spektrum. Værtstedet var inviteret til at indgå i debatterne, og borgerdialog var et stort tema.

D. 8/10– Fjerritslev, Klitmøller, Hanstholm
D. 9/10 – Skagen, Aalbæk, Hirtshals
D. 10/10 – Sæby, Brønderslev, Aabybro

3. Østersøen Højskole – Temadag

Én til én debat mellem kursister og lokale borgere, denne dag var anderledes da der her ikke var medbragt noget panel. Vi faciliterede en åbent og ordentlig debat om EU mellem borgerne i Aabenraa. Vi gav introduktion og inspiration til hvordan debatter kunne forløbe, men gav herefter frit spil til en spændende debat mellem mennesker.

D. 14/11- Aabenraa

Du kan læse vores rapport og hente danskernes ønsker her:

Rapporten
Danskernes ønsker