Vores Europas undervisningsmateriale om ungdommens Europa og EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Læs vejledning til brug af materialet her
Køb undervisningsbogen vores europa her

På denne side kan du finde lærervejledning og arbejdsspørgsmål til undervisningsbogen Vores Europa.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i interviewbaserede reportager. I reportagerne møder vi blandt andre flygtninge på Lesbos, unge briter på vej ud af EU, kriseramte sydeuropæere ansigt til ansigt. Ved at bruge undervisningsmaterialet kan eleverne anvende og perspektivere viden, begreber og metoder fra kernestoffet. De kan undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Europa og få blik for menneskets handlinger i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Materialet kan også bruges i sammenhæng med undervisning i EU’s grundlæggende rettigheder.

Se vejledning til brug af materialet her

Materialet er lavet i et samarbejde mellem Vores Europa og Europabevægelsen og er udarbejdet med afsæt i kernestoffet i samfundsfag og historie på gymnasieniveau. Materialet kan også bruges i andre fag på gymnasieniveau, eksempelvis psykologi, sprogfag, international økonomi eller de tværfaglige opgaver og projektuger.


Sydeuropa
1. Sydeuropa:
Nødvendighed er Opfindsomhedens Moder


Sydeuropa
2. Eksjugoslavien:
På kanten af Europa


Vejen til EU
Vejen til EU’s charter om grundlæggende rettigheder


Sydeuropa
3. Polen:
Modpolen


Sydeuropa
4. Norge:
Frihed og forpligtelser i Skandinavian


EU Charter
EU’s charter om grundlæggende rettigheder


Sydeuropa
5. Flygtningekrise:
Velkommen til Europa


Sydeuropa
6. Migration:
En fremtid i sigte

 

Det siger Stine Bosse om materialet


Nationalisme
7. Nationalisme:
Det nationalistiske ungdomsoprør


Brexit
8. Storbritannien:
Brexit


Nationalisme
Om forfatterne

Europanævnet