Tilbage til undervisning

Det siger Stine Bosse om materialet

Vi er uenige om meget, men vi står sammen i ønsket om et samarbejdende Europa. Sådan lyder det tit, når vi i Europabevægelsen skal beskrive os selv.

Der skal være plads til debatter og uenigheder, når vi taler om EU. Faktisk er et af vores klare mål at få danskerne til at diskutere vores europæiske samarbejde i langt højere grad.

Hvad gør man, når det ind imellem kan være svært for os borgere at orientere os i grænsefladen mellem national politik og det europæiske samarbejde? En af vejene er oplysning. Vi vil uddybe danskernes viden om hele Europa og ikke bare om de ting, der foregår i Bruxelles og Strasbourg. For at EU kan fungere, er der naturligvis embedsmænd i Bruxelles og mange møder. Men samtidig påvirkes hver eneste europæer dagligt af de beslutninger, der tages i Parlamentet, Kommissionen og Det Europæiske Råd.

Mere viden giver plads til diskussioner, der rækker ud over spørgsmålet, om man er for eller imod unionen. Hvordan håndterer vi flygtningestrømme? Hvad skal vi gøre med klimaet? Og hvad med trusselsbilledet? Det er vigtige spørgsmål, som vi bør stille os selv og hinanden.

Og selvom vi internt i Europabevægelsen langt fra er enige om svarene, så er der én ting, som vi ikke er i tvivl om: Europa er nødt til at stå sammen for at kunne finde frem til de bedste løsninger.

Det europæiske samarbejde har tidligere vist sit værd. EU betød enden på de store krige på vores kontinent og har skabt fremgang og frihed for alle. Med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder fra 2009 blev der også slået et slag for, at hver enkelt EU-borgers rettigheder skal beskyttes. Retten til liv er et af dets bud. Her bliver det slået fast, at vi i Europa ikke vil have dødsstraf og tortur. 

Jeg håber, at Vores Europa kan gøre det nemmere for danske lærere at fortælle deres elever om alle disse sider af vores europæiske samarbejde. Måske kan eleverne endda tage nogle af de vigtige spørgsmål med sig hjem og stille til deres forældre omkring middagsbordet. Det kunne der komme mange gode snakke ud af.

De unge får måske også øjnene op for, hvad EU har at tilbyde til dem. Hvordan de frit kan tage på eventyr og rejse fra Estland til Grækenland uden visum, og hvordan de gennem Erasmus-programmet får chancen for at studere kvit og frit i andre europæiske lande. Forhåbentlig vil det bidrage til at få endnu flere unge danskere til at tage del i Europa.

God fornøjelse!
Stine Bosse, landsformand i Europabevægelsen

Europanævnet