Tilbage til undervisning

Lærervejledning til undervisningsmaterialet Vores Europa

Hent vejledning som .pdf

Af Peter Laugesen og Elena Maria Askløf, dokumentarister, foredragsholdere og stiftere af Vores Europa – lavet i samarbejde med Europabevægelsen

OM MATERIALET OG FORFATTERNE

Dette undervisningsmateriale handler om europæiske problemstillinger. Materialet består af lærervejledninger, arbejdsspørgsmål, interviewbaserede reportager og film, som alt sammen er lavet på baggrund af fem års dokumentariske rejser i Europa. På rejserne har vi mødt de unge mennesker, som personligt påvirkes af storpolitik, kriser og eksistentielle udfordringer i Europa. Gennem materialet får eleverne altså sat ansigt på de mennesker, der lever i de samfundsmæssige strukturer og i forlængelse af den historie, de skal undervises i. De får kvalificeret deres meningsdannelse samtidig med at de bliver klogere. Længere nede på denne side følger en kort oversigt over hvilke temaer, man kan arbejde med i sammenhæng med de enkelte tekster.

Vores Europa er et rejse- og formidlingsprojekt startet af os, Elena Maria Askløf og Peter Laugesen. Siden 2013 har vi rejst Europa tyndt på flere længere rejser for gennem mødet med unge europæere at forstå, hvad der rører sig i Europa i dag. Vi har holdt flere end 300 foredrag og oplæg, lavet online undervisning på alle vores rejser og i 2016 udgav vi en bog med reportager fra vores rejser. I 2014 fik vi tildelt Europa-Parlamentets pris for det bedste ungdomsprojekt i Europa.

MATERIALETS MÅLGRUPPE

Materialet supplerer samfundsfags- og historieundervisningens kernestof, men kan også bruges i andre fag, eksempelvis psykologi, sprogfag, international økonomi eller i de tværfaglige opgaver og projektuger. Undervisningsmaterialet kan bruges på alle niveauer på gymnasiale uddannelser. Niveauet justeres automatisk ved udvælgelsen af, hvilke arbejdsspørgsmål, der arbejdes med, og på hvilket niveau, der undervises i de temaer, som teksterne knytter an til..

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I EU

Det anbefales at arbejde med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og Menneskerettighederne som tema i sammenhæng med læsningen af reportagerne. Charteret fastslår EU’s værdier og forpligtelse til at respektere Menneskerettighederne. Menneskerettighedernes historie frem mod EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder er beskrevet i teksten Vejen mod EU’s Grundlæggende Rettigheder, som kan læses her på siden.

DET TAGER KUN TO LEKTIONER AT KOMME UD I EUROPA

Vores forslag er at bruge to lektioner for hver tekst I arbejder med på klassen. I den første undervisningstime undervises der i den del af kernestoffet, som reportagen er skrevet som supplement til. I lærervejledningen til den enkelte tekst kan du finde hvilke temaer fra kernestoffet der ville være oplagte at undervise i.

Derefter læser eleverne den valgte reportage fra Europa – eventuelt hjemme. Her får de personliggjort og nuanceret det kernestof, I har arbejdet med i den foregående lektion. I anden lektion arbejdes der med de arbejdsspørgsmål, som passer til det valgte tema. Vores Europas videoreportager finder du på siden for arbejdsspørgsmålene, og disse videoer kan fungere som input til undervisningen. Styrken er at teksterne kan bruges som aktuelle levende cases, hvor viden, teori og begreber fra kernestoffet kommer i spil. I samfundsfag får eleverne diskuteret og reflekteret over aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.

I historie vil eleverne stille spørgsmål til fortiden for at forstå den komplekse virkelighed, de lever i. Teksterne er rige på citater fra mødet med unge i Europa. Samtalerne er blevet optaget på diktafon eller kamera og de medvirkende kan derfor citeres præcist.

OTTE TEKSTER MED MANGE MULIGE TEMAER

Her kan du se en oversigt over hvilke temaer, man kan arbejde med i sammenhæng med materialet. Læs mere om de enkelte teksters muligheder ved at læse lærervejledningen til de enkelte tekster. Disse findes på forsiden.

Sydeuropa

1. Nødvendighed er Opfindsomhedens Moder – En Rejse gennem det Kriseramte Sydeuropa

EU og Eurozone-samarbejdet. Demokrati, aktivisme og sociale bevægelse. Vandrende arbejdstageres rettigheder. Den økonomiske krise og dens konsekvenser for Sydeuropa, herunder brain drain. Økonomisk teori: Keynesianisme og austerity.

Sydeuropa

2. På Kanten af Europa – En Rejse gennem Eksjugoslavien

National identitet og multietniske befolkninger. Optagelseskrav i EU. Eksjugoslavien efter krigene i 1990’erne – mellem had og forsoning. Etnisk og politisk motiveret fordrejning af historien

Sydeuropa

3. Modpolen – Mellem Nationalisme og Europæisk Integration

Ideologi. EU-integration og globalisering overfor protektionistisk nationalisme og EU-kritik. Liberale overfor konservative værdier. Identitets-politik. EU’s demokratiske kerneværdier og regler for retsstat samt domstoles og mediers uafhængighed.

Sydeuropa

4. Frihed og Forpligtelser i Skandinavien – Ungdomsliv i Norden

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Ungdomskultur i Skandinavien. Kritikkens u-vending i præstationssamfundet. Norges historie og forholdet til EU.

Sydeuropa

5. Velkommen til Europa – En Rejse mod Flygtningestrømmen

Flygtningekrisen. Europas asyl-samarbejde. Dublin-forordningen og Schengen-traktaten. Flygtningeaftalen mellem Tyrkiet og Europa.

Sydeuropa

6. En Fremtid i Sigte – To Afrikanske Migranter i Europa

Flygtninge- og migration fra Afrika. Lovgivning, begreber og rettigheder på asyl-området. Den afrikanske drøm eller illusion om Europa. Sociale medier som drømmemaskine i Afrika. Fattigdom i Afrika. Europa og Afrika i dag og historisk.

Sydeuropa

7. Det Nationalistiske Ungdomsoprør – De Identitære i Frankrig og Europa

Nationalisme og højredrejning i Europa. Clash of civilizations; Huntington vs. Fukuyama. Islamkritik og islamiseringskritik. De Identitære; aktivisme og sociale bevægelser.

Sydeuropa

8. Brexit – Hvad siger de unge?

Brexit, EU, demokrati. Britisk identitet og selvforståelse. Holdninger på tværs af generationerne. Forhandling om forholdet mellem Storbritannien og EU. Medier, populisme, fake news. Briterne uden for EU. EU efter Brexit; Unionens endeligt eller en ny begyndelse?

FOREDRAG

Vi besøger gerne jeres skole med et af vores foredrag fra vores rejser i Europa. I vores foredrag såvel som i vores reportager forbinder vi interviews og konkrete øjenvidneberetninger med overordnede politiske problemstillinger.

  • Læs om vores foredrag på www.voreseuropa.dk/foredrag
  • book os direkte ved at skrive til kontakt@voreseuropa.dk
  • eller ring på 26544698.

Europabevægelsen kan også bookes til at lave oplæg, undervisning og arrangementer.

Kontakt Europabevægelsen på europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk eller telefon 33 141 141.

Vi håber, at vores reportager vil være spændende læsning for eleverne og at de i samspil med den faglige viden vil udvikle et deltagerdemokratisk sindelag og en Europa-politisk bevidsthed.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med brugen af undervisningsmaterialet og vi hører meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros.

Peter Laugesen og Elena Maria Askløf. Stiftere af Vores Europa www.voreseuropa.dk kontakt@voreseuropa.dk

26544698 / 53161084

Skabt i samarbejde mellem Vores Europa og Europa-Bevægelsen.

Europanævnet